2017-ben 42 önkéntes részesült Caritas Hungarica Díjban, amelyet október 7-én, szombaton adott át Spányi Antal püspök, a Karitász elnöke és Écsy Gábor, a segélyszervezet igazgatója. Az ünnepségen részt vett Mádl Dalma asszony, a Karitász jószolgálati nagykövete is.

A hálaadó szentmisén koncelebrált közel 20 plébános, akik díjazottjaikkal vettek részt a közös ünnepen. Spányi Antal püspök a nap ünnepéből kiindulva, Rózsafüzér királynője, Szűz Mária Istennek mondott örök igenjét állította példaként az ünneplők elé.

„A keresztények régóta tudják, hogy ha a Krisztust követő életet akarják követni, Krisztusnak valóban hűséges tanítványai akarnak lenni, akor legjobban teszik, ha Máriával együtt indulnak Krisztus nyomába.”

Máriától tanulnunk kell és tanulhatjuk hogy kell az Istent szeretni, Jézust szeretni, hogyan kell a felebarátot szeretni. Az ember feladata, hogy megismerje az Istent, rátaláljon az Istenre. Az Isten láthatatlan, olykor messze van, és talán sokszor tapasztaljuk, hogy nem úgy avatkozik bele az életünkbe, a világ sorsába, ahogy gondolnánk. Ilyenkor nehéz megértenünk Őt. Ha gondolataim belőlem indulnak ki és hozzám térnek vissza, akkor valóban nehéz megérteni az Istent.
A Boldogságos Szűz Mária a csend asszonya – fogalmazott a Karitász elnöke. A lelkében az Istenrel figyelő csöndben hallja meg az Isten szavát, és ebben a csöndben mondja ki a maga válaszát: megmásíthatatlan, visszavonhatatlan, önmaga örök odaajándékozását.

A Szűzanya példájára kell figyelnünk, kell hogy csönd legyen bennünk, hogy szívünket és lelkünket megnyitva hallgassuk Isten szavát, elfogadva, amit Isten nekünk szánt és ki tudjuk mondani a magunk örök igenjét.

Mária arra is tanít bennünket, hogy hogyan kell szeretnünk egymást, érzékenyen figyelmes szeretettel, amelyben észrevesszük a másik szükségét.
Sokszor ott kell segíteni, ahol nincs szó, ahol oylan nagy a szükség, hogy már kérni sem mernek.
A karitász munka Istentől kapott küldetés és amelyre oly nagy szükségünk van ma nemcsak az ínség miatt, hanem azért is, hogy az egyház hitelesen tudja megmutatni ebben a furcsára toríztott világban küldenétésének erejét és jelentőségét. Az egyház leghitelesebben a karitász munka által tud jelen lenni a világban.

„Segítsen benünket anyai szeretetével, fomálja Szívünket, erősítse szeretetünnket és vezessen minket kézenfogva Krisztus nyomában járni. Hogy Istenről tanuságot tegyünk, hogy Jézus országát építsük, és tőlük kapott szeretetünkkel szerethessük, ünneplőbe öltöztessük azon emberek szívét, akiket az isteni Gondviselés az utunkba vezérelt.” – zárta szentbeszédét Spányi Antal püspök.

A szentmisét követően adták át az elismeréseket. A Katolikus Karitász vezetősége 2012-ben alapította meg a Caritas Hungarica Díjat, amelynek célja elismerni és értékelni a karitász önkéntesek különböző szociális területeken végzett példaértékű munkáját. A díj további célja az önkéntesség társadalmi megítélésének növelése, a karitatív tevékenységre való buzdítás.

Az elismerést azok az önkéntesek kapják, akik a Katolikus Karitász tevékenysége során a legtöbbet tettek karitatív tevékenységben a rászorultakért: mint például az idősek, betegek, fogyatékkal élők és a társadalom peremére sodródott családok támogatása.
Zagyva Richárd, a Karitász országos igazgatóhelyettese így köszöntötte a díjazottakat: az elismerést kiérdemlő önkéntesek a Karitász tevékenysége során kiemelkedő módon és rendszeresen segítik a legrászorultabb embertársaikat.
„Élelmiszerrel, gyógyszerrel, ruhákkal, bútorokkal és egyéb tárgyi adományokkal támogatják a nehéz szociális körülmények között élőket. Betegeket, magányos időseket látogatnak és fizikai, valamint lelki támogatással nyújtanak segítséget számukra.


Tárgyi és pénzadománygyűjtéseket, jótékonysági programokat, segélyakciókat, nyári táborokat szerveznek. Gyakran adományokat pakolnak, válogatnak, majd készítenek belőlük hasznos csomagokat, amelyeket el is juttatnak a legnehezebb sorsú emberekhez, családokhoz.
Sok időt szánnak a családok meglátogatására és szociális helyzetük felmérésére is, hogy a legjobb helyre jusson a segítség. Saját karitász közösségük lehetőségein túl, az egyházmegyei és országos segélyakciókba is becsatlakoznak, további feladatokat és adminisztrációt is felvállalva.
Különösen érzékenyek a legelesettebbek, az idősek, betegségben szenvedők és a gyermekek problémái iránt. Karitász csoportjuk tagjaival és település szervezeteivel élő és jól működő példaértékű kapcsolatokat, együttműködéseket alakítottak ki, amelyek a rászorulók javára szolgálnak. A „kézzel fogható” karitatív feladatok mellett imádkoznak a rászorulókért, támogatókért és önkéntesekért.

Mindezek mellett valamennyi díjazott különösen nagy odaadással, elhivatottsággal és türelemmel áll a rászorultak mellett vigaszt nyújtva a nehézséggel küzdők számára.
Gratulálunk áldozatos, kiemelkedő és példaértékű tevékenységükhöz!”

A díjazottak nevében Karnevál Magit, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyik kitüntettje mondott köszönetet a Karitász vezetőinek és a plábánosoknak, akik a csoportok mögött és mellett állva kitartóan vigyázzák és erősítik a karitász munkát. A jelenlévő plébánosoknak egy-egy szál virággal mondtak köszönetet az önkéntesek.

DÍJAZOTTAK EGYHÁZMEGYÉNKÉN

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Bányai Sándorné
Borné Balogh Erika
Kovács László

Egri Főegyházmegye
Kovács Béláné
Pap Ildikó
Vas Imre Zsoltné

Esztergom–Budapesti Főegyházmegye
Karnevál Margit
Kádár Sándorné
Simongáti Györgyné

Győri Egyházmegye
Cserpesné Németh Melinda Mária
Elek Istvánné
Király Péter

Hajdúdorogi Főegyházmegye
Kujbus Benedek
Kujbus Benedekné

Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye
Nagy Ferencné
Péli László
Péli Lászlóné

Kaposvári Egyházmegye
Kőnig Gáborné
Mercz Tiborné

Miskolci Egyházmegye
Kutiné Fedor Emőke

Nyíregyházi Egyházmegye
Lieb Árpádné
Rubóczki Antalné

Pannonhalmi Egyházmegye
Maradics Sándorné
Horváth Józsefné

Pécs Egyházmegyei
Kovácsné Füri Margit
Simon Miklósné
Széll Mihályné

Szeged–Csanádi Egyházmegye
Korsós Mihályné
Dr. Miseta Mária
Mészáros Géza Zsolt

Székesfehérvári Egyházmegye
Kőrösi Ödönné
Lakatos György
Pill József

Szombathelyi Egyházmegye
Dr. Boda-Novy Zsoltné
Erős Klára
Jóna Imre

Váci Egyházmegye
Dr. Babossné Mezei Katalin
Dr. Percze Ágnes
Sápi Istvánné

Veszprémi Főegyházmegye
Kovács Lajosné
Ughy Istvánné
Varga Zoltánné

Katolikus Karitász

További képek a galériában!

Képek: Merényi Zita