A szekszárdi Szent Erzsébet Karitász Csoport két örömteli eseményét szeretnénk megosztani az olvasókkal

A SZERETET ATOMMÁGLYÁJA

Árpádházi Szent Erzsébet ünnepének vigiliáján  a Plébániai Karitász Csoport és a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány munkatársaiért és a hozzájuk forduló rászorultakért imádkoztunk a szentmisében.

Kolbert Mátyás atya szívünket melengető homiliájában hangsúlyozta, hogy Erzsébet a mi világunk szentje, aki mint egy atommáglya sugározza a hit, remény és szeretet energiáját az emberek felé. – Ellentétben a mai világ eszmeiségével, mely balgán kikapcsolja életéből a szeretet energiáját.

Az Ő szívében a szenvedés tövisei között rózsák fakadtak. Keresztjét a szeretet erejével hordozta.

Tudjuk, hogy Erzsébet lelki magasságához nem érünk fel, de, ha nem is lehetünk csillagok az égen, legyünk világító mécsesek otthonainkban, egyházunkban, közösségeinkben.

A szentbeszéd után a karitász önkéntesei az alábbi ígéret elimádkozásával erősítették meg elkötelezettségüket a szolgáló szeretet gyakorlására:

„Irántad való szeretetből, isteni Üdvözítő, és kegyelmi támogatásodban bízva, a Karitász tagjaként embertársaimért végzett munkában a Te szolgálatodnak szentelem magam. Ezt a munkát olyan feladatnak tartom, amit Te bíztál rám, és szívem mélyéből hálát adok Neked, amiért arra méltattál, hogy szereteted eszköze lehetek.

Erősen elhatározom, hogy munkámat egészen a Te szándékod, valamint szentjeid példája szerint fogom végezni, és az önmagamról való őszinte lemondásban kizárólag a Te dicsőségedet keresem. Nehézségtől és fáradtságtól nem riadok vissza, sikertelenség el nem tántoríthat, siker tőled el nem távolíthat. Erősen elhatározom, hogy a szeretetszolgálatban mindig nyugodtságra és higgadtságra, alázatra és türelemre, hűségre és állhatatosságra törekszem.

Szeretett Üdvözítőm, áldd meg elhatározásomat, és vésd mélyen a szívembe. Végy el önmagamtól, és tölts be engem Magaddal és Szentlelkeddel. Ámen.”

A szentmise zárásaként Mátyás atya megáldotta a Szent Erzsébet kenyereket, melyeket kiosztottunk mindazoknak, akik eljöttek, hogy velünk ünnepeljék a SZERETETET.

Hálásan köszönjük az Úrnak, hogy meghívott bennünket a szolgálatra. Köszönjük, Matyi atyának a buzdító szavakat és a szentmise bemutatását, melyben szívünk valóban felemelkedett az Úrhoz.

 

ADVENTI SZERETETVENDÉGSÉG

A Plébániai Szent Erzsébet Karitász Csoport és az Alapítvány  szeretetvendégségre hívta a rászorulókat. Örömmel és várakozással készülődtünk az alkalomra.  Mintegy 80 fő fogadta el a meghívást a Wosinsky Közösségi Házba a szerény, de meleg hangulatú ünneplésre.

Megtisztelte együttlétünket Kolbert Mátyás atya és Csillagné Szánthó Polixéna Szekszárd Megyei Jogú Város Humán Bizottságának elnöke is.

Csíkné Jucika önkéntesünk köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva, hogy Ők a vendégeink, akiket szeretettel szolgálunk. Saját készítésű süteményekkel, ajándék csomagocskával, virslivel és teával készültünk fogadásukra.

Mátyás atya beszélt Szent Erzsébetről, az Ő szeretetszolgálatáról, az Advent lényegéről, a készületről, várakozásról. Szólt arról, hogy Karácsonykor miért is ajándékozunk.

Bizottsági Elnök Asszony örömét fejezte ki, hogy jelen lehet ezen az ünnepi alkalmon. Elmesélte, hogy gyermekkorában a karácsonyokra nem drága ajándékokkal, hanem a szeretet meghitt ajándékaival;  verssel, zenével lepték meg szeretteiket.  Egy kedves karácsonyi versét meg is osztotta velünk.

Vendégeink figyelmesen hallgatták a szeretetről és szeretettel mondott beszédeket.

Jó ízűen fogyasztották a finom házi sütiket és érezhetően örültek, hogy ott lehetnek.

Önkénteseink és a Garay Gimnázium diákjai sürgölődtek a vendégek körül.

Jucika megkérte a jelenlévőket, hogy együtt mondják el a Miatyánkot. Mindannyian felálltak az imádsághoz.

Befejezésül a meghívottak átvehették az önkormányzati támogatásként kapott vásárlási utalványt és hozzá az élelmiszer-csomagot.

Utólag bevallhatjuk, kicsit izgultunk,  hogy fog sikerülni ez az először megrendezett szeretetvendég.  Istennek hála, nagyon jól sikerült!

Öröm volt vendégeink arcán, öröm volt a mi szívünkben is, hiszen a Szeretet nevében, szeretettel töltöttük el ezt az adventi délutánt. 

 

                                                                                                              Kovács Jánosné