Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül elnyert európai uniós támogatás segítségével a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász és a Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas közösség fejlesztő programokat valósít meg. A támogatás mértéke több mint 37 millió Ft. A projekt megvalósításához szükséges elszámolható költségek 100%-át az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam finanszírozza

Projekt kódszáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00208

Projekt címe: Közösségfejlesztő programok megvalósítása a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász és a Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány Közreműködésével

Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.12.31.

Elnyert támogatás összege: 37 414 263 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt keretében a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász a Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvánnyal konzorciumban közösségfejlesztő programok megvalósítására kerül sor. A 36 hónapos projekt alatt hátrányos helyzetű fiatalokat vonunk be olyan programokba, tréningekbe, amelynek célja kettős: egyrészt hátránykompenzáció, másrészt segítségnyújtás a közösségbe való elhelyezkedésre. A másik célcsoport az idős emberek, akikből Karitász-csoportokat hozunk létre. Számukra képzéseket szervezünk a hátrányos helyzetű fiatalokkal együtt így megismertethetik a fiatalokkal az önkéntes karitatív munkát. A harmadik célcsoport a munkaerő piac szempontjából hátrányos helyzetű személyek, akik a szervezethez fordulnak segítségért, számukra készség- és kommunikációfejlesztő tréningeket valósítunk meg.

A projekt átfogó célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása.

A tervezett programok segítséget nyújtanak a munkaerőpiacon elhelyezkedni kívánó hátrányos helyzetű emberek számára, a képzések során fejlesztik készségeiket, képességeiket, továbbá szemléletformálással segítik elő a társadalomba való sikeres beilleszkedésüket.