Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm munkatársaim nevében is.

A Magyar Karitász mozgalom országos újjászervezését három évvel előzte meg a Pécsi Egyházmegye. Érdekes elolvasni egy rövid részletet Ft. Dr. Szalai János első igazgató visszaemlékezéséből:„…a pécsi karitász újjászervezése megelőzte az országos karitászét. 1988-ban kaptam Dr. Cserháti József püspöktől a megbízást a karitász újraindítására, melyre augusztusban került sor. Ez az időpont az erdélyi menekültáradat kezdete volt. Valamit tenni kellett azokért, akik életük kockáztatásával jöttek Magyarországra. Sajnos, 1988 végéig, ha elfogták, visszatoloncolták őket. Ez a helyzet csak 1989-ben változott meg. A karitász működött és fogadta őket: pénzt adtunk, alkalmi munkát szereztünk, élelmiszert és ruhát osztottunk, programokat, tájékoztató előadásokat szerveztünk számukra. Következett 1990, mely már a fordulat, a rendszerváltozás éve.”
A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász hivatalosan 1990-ben kezdte el újkori, szervezett karitász tevékenységét akkor még alapítványi formában. Ft. Mayer Mihály akkori megyéspüspök Dr. Szalai János atyát bízta meg a Pécsi Egyházmegyében a karitatív munka megszervezésével. A délszláv háború, és az azt követő menekült áradat nagyon sok munkát adott mind az Egyházmegyei Karitásznak, mind az újonnan alakuló Plébániai Karitász Csoportoknak.
2001-től Forrai Ferencné vette át a Pécsi Karitász vezetését, nyugdíjba vonulásáig 2014-ig végezte a munkát az egyházmegyei Karitász élén.
Az Egyház alapvető tevékenysége az Igeszolgálat és a szentségek szolgálata mellett a szeretetszolgálat. XVI. Benedek pápa a „Deus Caritas est – Az Isten szeretet” kezdetű enciklikájában ír az Egyház karitatív tevékenységének hordozóiról. A Katolikus Karitász olyan segítő szervezet, ahol a gyakorlati cselekvésnek is, és a Krisztussal való találkozás ember iránti szeretetének is meg kell találni a helyét. Egyik a másik nélkül itt nem valósulhat meg.
Ezért munkatársainkkal azért dolgozunk, hogy elődeink munkáját folytatva, a „szegénység új formáit” is felfedve gyakorlati kiutakat adjunk az irgalmas szeretet megoldásainak segítségével.

12

Egyházmegyei Karitászunk célja az egész egyházmegyét területileg lefedő Plébániai Karitász Csoportok létrehozása a következő években. Ezzel a tevékenységgel az Egyház szeretetszolgálatának gyakorlati megvalósulása eljut az egész Pécsi Egyházmegyébe.
Néhány szó az önkéntességről és adakozásról, ami a munkánk jelentős területei. Ehhez segítségül hívom Ferenc pápa 2014. évi nagyböjti üzenetének egy részletét: „Jót fog tenni, ha megkérdezzük magunktól, mi mindent tudunk nélkülözni azért, hogy szegénységünkkel segítsünk és gazdagítsunk másokat. Ne felejtsük el, hogy az igazi szegénység fáj: önmagunk megfosztása valamitől nem lenne hiteles e bűnbánati távlat nélkül. Nem bízom abban az alamizsnában, amely nem kerül áldozatba és nem jár fájdalommal.” Hiszem, hogy ha ebben a lelkületben tesszük a jót, akkor ez bennünket is erősít.

22

A munkánk Ön nélkül nem érheti el a célját. Ezért bíztatok mindenkit, hogy keresse meg a területi Plébániai Karitász Csoportot, hogy önkéntességgel, adományaival, segítő támogatásával részt vehessen ebben a munkában. Ha nem talál helyi csoportot, akkor bizalommal forduljon a Plébánoshoz, vagy az Egyházmegyei Karitász Központhoz, akik szívesen segítséget adnak abban, hogyan kapcsolódhasson tevékenységünkhöz.

Caritas Christi urget nos!
Krisztus szeretete sürget minket!
(2Kor 5,14)

Besenczi Zsolt igazgató